στις ακτές και το χειμώνα
δραστηριότητες για την ανάπτυξη
και την προστασία του παράκτιου μετώπου
17ος χρόνος
ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ
    
    
www.edathess.gr
www.aae.gr
www.aae.gr
www.aae.gr
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στις Ακτές και το Χειμώνα, αφίσα:
αρχείο pdf
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, flyer:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, web banner 300x170:
Αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, web banner 1200x585:
Αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, web banner 600x95:
Αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, Facebook banner:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, Twitter banner:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, Google+ banner:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Κώδικας για απευθείας μεταφορά στις Ακτές και τον Χειμώνα ! (300x170)
Κώδικας για απευθείας μεταφορά στις Ακτές και τον Χειμώνα ! (600x95)